TRAMVIA LLEUGER DE FINCH OEST (LRT) – TORONTO, CANADÀ (2019-2020)

El projecte del Tramvia Lleuger de Finch Oest (FWLRT) comprèn el disseny, construcció i manteniment d’una línia de tramvia lleuger (LRT) de 11,5 km a Toronto. La línia LRT se situa al llarg de l’actual Finch Avenue West en direcció est-oest entre les interseccions de l’autopista 27 i Keele Street, i anirà cap al sud al llarg de l’autopista 27 cap a la intersecció de Humber College Boulevard.

EWE+ General Partnership, la empresa en la que PG Geotechnical Consultants en forma part, va ser contractada per assistir a la constructora durant la fase de construcció, desenvolupant una nova interpretació de paràmetres geotècnics i avaluant diferents aspectes de el Projecte.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PG i EWE+ inclouen els següents aspectes:

  • Interpretació de paràmetres geotècnics.
  • Anàlisi geomecànics 2D a les proximitats de túnel de metro (TTC) (Plaxis 2D).
  • Disseny alternatiu d’esgotament de l’Estació de Finch Oest utilitzant modelització 3D (Feflow).
  • Estimació d’assentaments de túnels TTC per esgotament mitjançant modelització 3D (Plaxis 3D).