FONAMENTACIONS FÀBRICA DAMM DEL PRAT DE LLOBREGAT (ESPANYA, 2017)

L’empresa DAMM S.A. amplia la seva planta de producció al Prat de Llobregat (Barcelona) mitjançant la construcció d’una sèrie de tancs i instal·lacions auxiliars. El disseny d’aquests tancs recolza sobre una llosa pilotada amb mòduls pantalla en un entorn geotècnic quaternari.

L’experiència en el disseny de fonamentacions de PRO GEO, en colaboració amb JG Consultores, ha permès realitzar les següents actuacions:

  • Anàlisi dels paràmetres del terreny.
  • Anàlisi d’assentaments de la llosa pilotada.
  • Estudi de possibles solucions alternatives.
  • Disseny dels mòduls pantalla.