Software i Política de Qualitat

PRO GEO ha invertit el capital necessari per tal d’obtenir els millors programes geotècnics disponibles actualment: Plaxis 2D i 3D, Mides GTS, CODE_BRIGHT, FLAC 3D o la família de programes de la empresa canadenca Rocscience. Considerem aquests programes com a assistents importants en el nostre disseny diari. No obstant això, el criteri i l’experiència del nostre equip és considerat com l’actiu més important de la companyia.

A més, PRO GEO té una política de qualitat basada en la tècnica de double checking. Aquesta estratègia té com a objectiu obtenir dissenys fiables i minimitzar els errors.