POLÍGON INDUSTRIAL RIERA DEL MOLÍ, MOLINS DE REI (ESPANYA, 2019-2021)

PROGEO Geotechnical Consultants és contractada per a realitzar un análisi dels talussos d’una plataforma logística al Polígon Industrial Riera del Molí, Molins de Rei.

Aquest anàlisi es realitza amb la finalitat d’evaluar l’estabilitat dels talussos d’excavacuó proposats per als desmunts a executar a la zona d’estudo, i definir solucions de contenció mitjançant la tècnica de soil nailing.

Els serveis oferts per PRO GEO han consistit en el següent:

  • Visites d’obra i evaluació dels talussos i del terreny.
  • Definició de la campanya geotècnica complementària.
  • Anàlisi de la campanya geotècnica complementària.
  • Modelizació geomecànica 2D amb Slide i Plaxis 2D per a evaludar l’estabilitat global i definir el mur de soil nailing com a mesura de contenció.