TÚNEL DE BOUIRA (ALGÈRIA, 2016)

El túnel de Bouira és un  doble túnel viari de 1.3 km de longitud i forma part de l’autopista Est-Oest d’Algèria. Cada túnel té 17 m de diàmetre i la separació entre eixos és de 40 m.

L’experiència de  PRO GEO ha ajudat a resoldre els següents aspectes:

  • Verificació del nou procés d’excavació.
  • Avaluació de l’estabilitat del front.
  • Disseny i viabilitat del sosteniment.

S’ha realitzat una modelització detallada tridimensional del procés d’excavació i del comportament del formigó projectat al llarg del temps (fluència i envelliment). Aquest estudi ha permès una optimització del procés constructiu.

Proyecto - Túnel de Bouira Bouira Tunnel

Model geomecànic durant l’excavació del túnel. El revestiment es mostra en negre, groc, verd, vermell i blau segons l’edat del formigó projectat.

Proyecto - Túnel de Bouira Bouira Tunnel

Estabilitat del front. Tensió desviadora.

Proyecto - Túnel de Bouira Bouira Tunnel

Desplaçaments verticals a la fase final del procés constructiu.