LLISCAMENT DE TERRES A SANT ESTEVE SESROVIRES, BAIX LLOBREGAT (ESPANYA, 2018-actualitat)

Durant els mesos d’octubre i novembre de l’any 2018, i després d’un intens episodi de pluges, es va desencadenar un lliscament de terres en una part del carrer Mercè Rodoreda, a Sant Esteve Sesrovires, causant l’aparició de grans moviments en el terreny i en els habitatges.

Aquest lliscament es va caracteritzar mitjançant la instal·lació d’auscultació geotècnica i estructural com ara inclinòmetres, fisurímetros i visites de camp periòdiques.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PRO GEO comprenen els següents temes:

  • Diagnòstic i seguiment del lliscament determinant la seva extensió real així com l’evolució dels moviments a origen.
  • Anàlisi dels antecedents previs.
  • Disseny i supervisió de les diferents campanyes geotècniques de reconeixement de el terreny: sondejos, piezòmetres i inclinòmetres.
  • Interpretació dels resultats de les campanyes geotècniques per a la determinació dels paràmetres resistents de les unitats detectades, el nivell freàtic i la superfície de ruptura.
  • Modelització geomecànica bidimensional amb Plaxis 2D per al disseny de la solució de contenció mitjançant pantalles de pilons.
  • Redacció del projecte constructiu.
  • Direcció Facultativa de les obres.
  • Seguiment i control dels moviments un cop finalitzades les obres.