MILLORA DEL TERRENY I FONAMENTACIONS DE LA REFINERIA KAMSAR (GUINEA CONAKRY, 2019)

Es planifica el desenvolupament d’una refineria de petroli a Kamsar (Guinea Conakry).PRO GEO Geotechnical Consultants ha realitzat una anàlisi preliminar de la informació geotècnica de l’àrea i ha procedit a realitzar un disseny de les solucions geotècniques que caldria implementar per a garantir un adequat comportament de les instal·lacions.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PRO GEO comprenen els següents temes:

  • Anàlisi geotècnic de la zona, amb determinació i caracterització de les diferents unitats geotècniques.
  • Avaluació dels requisits generals de la plataforma.
  • Anàlisi i definició de les tècniques de millora de terra en funció de la capacitat portant i els requisits d’assentament.
  • Anàlisi de fonaments dels tancs.
  • Anàlisi de fonaments d’altres elements rellevants.