Col·laboradors

PRO GEO té una relació de col·laboració estable amb les següents empreses:

EWE+ GENERAL PARTNERSHIP

EWE+ GENERAL PARTNERSHIP és un consorci de tres empreses consultores en enginyeria civil, que es dedica a les activitats de consultoría estructural i geotècnica per tot Canadà.
Està formada per les següents empreses:

EWE Edge of the World Engineering

TBT Tunnel and Bridge Technologies
Filial canadenca de TBT Tunnel and Bridge Technologies

PRO GEO Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

PG Geotechnical Consultants Corporation
Filial canadenca de PROGEO Geotechnical Consultants