PRO GEO GEOTECHNICAL CONSULTANTS

PRO GEO GEOTECHNICAL CONSULTANTS és una empresa d’enginyeria especialitzada
en l’anàlisi de problemes complexos en el camp de l’Enginyeria Geotècnica i de les Ciències de la Terra.
Empresa de disseny geotècnic de túnels.

PRO GEO Geotechnical Consultants té una filial canadenca anomenada PG Geotechnical Consultants Corporation amb àmbit federal, i també forma part de l’empresa EWE+ GENERAL PARTNERSHIP (veure lloc web).

Serveis

Tuneladora metro Toronto York Spadina Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Disseny de túnels i obres subterrànies.

Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Enginyeria geotècnica de ports.

mudmat 7 progeo offshore

Millora del terreny i disseny de fonamentacions especials.

Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Estabilització de talussos i lliscaments

THM modelling Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Modelització THM.

Ingeniería sísmica Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Enginyeria sísmica.

Vertedero Vacarisses Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Abocadors.

arenes 2 riera Arenes watercourse - progeo

Hidràulica i hidrologia.