PANTALLA DE CONTENCIÓ MONZÓN (ESPANYA, 2019-actualitat)

A les instal·lacions de l’empresa química CINCA SL s’ha proposat un pla de descontaminació del sòl. Anteriorment, en aquesta zona, es van desenvolupar activitats industrials que van provocar la contaminació de mercuri al subsòl i a les aigües subterrànies.

PRO GEO ha realitzat el disseny de la pantalla perimetral de contenció que permet realitzar les activitats de descontaminació del sòl a les instal·lacions.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PRO GEO comprenen els següents temes:

  • Estimació dels paràmetres geotècnics del terreny.
  • Disseny de la pantalla perimetral de contenció.
  • Redacció de el projecte constructiu de l’obra.
  • Direcció de l’obra.