TERRASSA – RIERA DE LES ARENES (ESPANYA, 2020)

Al juny de 2020, l’Ajuntament de Terrassa, contracta a PRO GEO per a la redacció del projecte constructiu de l’estructura de canalització entre el Carrer de l’Bisbe Sanahuja i el pont de la carretera de Rubí (BP-1503), a Terrassa, en un tram de 150 metres lineals.

El projecte ve motivat per protegir aquest tram en cas d’avingudes.

L’experiència de PRO GEO ha permès realitzar els següents aspectes:

  • Anàlisi de la campanya geotècnica.
  • Modelització hidràulica mitjançant HEC Ras de la llera de la riera de les Arenes.
  • Disseny d’una estructura de canalització d’escullera a partir dels resultats hidràulics del model.
  • Disseny de la contenció dels talussos d’excavació resultants per arribar a la fonamentació de l’escullera.
  • Redacció de el projecte constructiu.