MODELITZACIÓ THM

PRO GEO Geotechnical Consultants compta amb una àmplia experiència en anàlisis Termo-Hidro-Mecànics (THM). Aquesta tècnica està destinada a modelitzar el comportament del sòl sota condicions no saturades i no isotèrmiques, i ha estat utilitzada en els estudis relacionats amb l’eliminació de residus nuclears (concepte geològic profund). Actualment, s’està utilitzant aquesta tècnica en el projecte d’investigació ALBEPAV per modelitzar el comportament THM del paviment.

Una part del nostre personal tècnic ha participat en la modelització numèrica de FEBEX (Full-Scale Engineered Barriers Experiment), a Grimsel (Suïssa).