LÍNIA 5 DEL METRO DE RIYADH (ARÀBIA SAUDITA, 2015-2016)

La línia 5 del metro de Riyadh té una longitud de 12.9 km i està composada per un túnel TBM (EPB). Al llarg del túnel del TBM hi ha diverses galeries de connexió. Aquestes galeries estan connectades a pous d’evacuació i de ventilació.

Entre altres qüestions, la nostra contribució ha ajudat a la predicció del comportament de la connexió entre el túnel TBM i la galeria de connexió.

L’experiència en disseny d’obres subterrànies de PRO GEO ha ajudat als nostres clients en els següents aspectes:

  • Optimització del sosteniment provisional de les estacions 5B1, 5B2, 5B3, 5A2, 5A3, 5A5 i 5A6.
  • Anàlisi geomecànic del comportament dels anells del túnel TBM quan es procedeix a l’excavació de la caixa de les estacions.
  • Modelització geomecànica tridimensional detallada de la intersecció entre el túnel TBM i les galeries de connexió amb el corresponent procés d’excavació (FLAC 3D v5.0).
  • Avaluació del comportament dels elements del sosteniment de l’esmentada intersecció.