FONAMENTACIONS OFFSHORE DE LA SUBESTRUCTURA D’EXPLOTACIÓ MARÍTIMA (GOLF DE MÈXIC, 2018-2019)

PRO GEO ha realitzat el disseny de les fonamentacions offshore temporals (Tipus Mudmat) de la subestructura d’explotació marítima al golf Mèxic. Per a això, s’ha utilitzat el programa d’elements finits Plaxis 2D.

El disseny s’ha realitzat per a diferents emplaçaments i per tant, diferents perfils geotècnics.

L’experiència en disseny subterrani de PRO GEO ha ajudat als nostres clients als següents problemes:

  • Estimació de paràmetres geotècnics a partir d’assajos tipus CPTU.
  • Modelització geomecànica bidimensional en Plaxis 2D de les fonamentacions.
  • Desenvolupament de les envolvents de referència de ruptura per a fonamentacions en faixa, quadrades, rectangulars i triangulars.