PORT QUETZAL (GUATEMALA, 2014-2015)

El moll del Port Quetzal (Escuintla, Guatemala) té  350 m de llarg i 37 m d’ample. El nivell de dragat és de 16 m per sota de la superfície del mar. Està destinat al transport de contenidors.

És un moll obert amb pilons de formigó. Un dels aspectes més rellevants d’aquest port és l’alta sismicitat de l’emplaçament (acceleració disseny pic: 0.56 g, magnitud: 7.5).

Entre altres qüestions, la nostra contribució ha ajudat a portar a terme una avaluació detallada del comportament del moll en situacions de sisme. Aquest fet ha permès una millora important en el disseny de fonamentacions.

L’experiència en el disseny geotècnic de PRO GEO ha ajudat a resoldre els següents problemes:

  • Definició de la campanya geotècnica complementària i anàlisi dels resultats.
  • Avaluació de risc de liqüefacció.
  • Modelització geomecànica de les diferents seccions del moll. Interacció sòl-estructura.
  • Modelització dels episodis de sisme (anàlisi de sèries temporals).
  • Anàlisis geotècnics dels resultats d’auscultació.
  • Definició de proves de càrrega estàtiques de pilons, predicció i anàlisi.