EQUIP

El nostre equip està motivat per resoldre problemes geotècnics complexos.

Està format per Enginyers de Camins, Canals i PortsEnginyers Geòlegs i Delineants amb una experiència rellevant en aquest camp.

La companyia està dirigida pel Dr. Àngel Garcia-Fontanet CEng PEng que té més de 20 anys d’experiència en Enginyeria Civil i en Geotècnica. Va obtenir  un doctorat en Enginyeria Geotècnica l’any 1998. La seva tesi doctoral va tractar de la modelització THM aplicada a l’eliminació de residus nuclears. El Dr. Garcia-Fontanet està registrat al Regne Unit i al Canadà (províncies d’Alberta, Ontario i British Columbia) i també va treballar com a investigador en el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (UPC – Barcelona Tech).

PRO GEO compta amb el següent equip tècnic sènior:

  • Claudia Matos Moquete:

Enginyera Civil amb el Màster d’Enginyeria del Terreny (UPC) amb 9 anys d’experiència.

  • Pedro Jiménez Jiménez:

Enginyer Civil amb el Màster d’Enginyeria del Terreny (UPC) amb 5 anys d’experiència.

PRO GEO compta amb la col·laboració estable del Professor Dr. Marcos Arroyo, membre del Departament d’Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El Professor Arroyo va obtenir el seu doctorat a la Universitat de Bristol i compta amb una àmplia experiència d’investigació en el camp de les obres subterrànies, en el de la modelització geomecànica, en el dels assaigs in situ, així com en el camp de l’enginyeria geotècnica offshore. Ha format part del comitè editorial de la revista Géotechnique, una de las més prestigioses en el seu camp, i participa al comitè tècnic de l’Eurocodi 7.

Un dels aspectes clau és la formació contínua del nostre equip per tal d’oferir les millors solucions tècniques als nostres clients.