TERMINAL TRAMER (ESPANYA, 2015-2016)

Construcció de la nova terminal Tramer de granel per a l’emmagatzematge de sal al Port de Barcelona (moll Álvarez de la Campa). El disseny adoptat per l’emmagatzematge de sal van ser dues naus de 14900 m2 i 12300 m2, amb piles de material de fins a 21 m d’alçada.

Entre altres qüestions, la nostra contribució ha ajudat a optimitzar la fonamentació i conseqüentment, s’ha aconseguit un important estalvi econòmic.

L’experiència en disseny geotècnic de PRO GEO ha ajudat a resoldre els següents aspectes:

  • Optimització de la fonamentació pilotada de les lloses de les naus.
  • Modelització geomecànica 2D i 3D de les diferents seccions de la terminal. Interacció sòl-estructura.
  • Avaluació de possibles afeccions al moll Álvarez de la Campa.
  • Interpretació i anàlisis de proves de càrrega estàtiques i dinàmiques de pilons.
Cimentaciones TRAMER Port de Barcelona Terminal Tramer Tramer Terminal

Geometria de la llosa i dels pilons del model PLAXIS 3D.

Cimentaciones TRAMER Port de Barcelona Terminal Tramer Tramer Terminal

Geotècnia, geometria de la llosa i hipòtesis de càrrega del model Plaxis 3D.

Cimentaciones TRAMER Port de Barcelona Terminal Tramer Tramer Terminal

Model geomecànic 2D d’una secció transversal de la nova terminal del Port de Barcelona.

Cimentaciones TRAMER Port de Barcelona Terminal Tramer Tramer Terminal

Assentaments d’una secció transversal de la nova terminal del Port de Barcelona.