NOU FUNICULAR DEL TIBIDABO DE BARCELONA (ESPANYA, 2019-2020)

A finals 2019, s’inicien les obres de la fase II de renovació del  Funicular del Tibidabo. Aquesta renovació inclou la reforma completa de les estacions superior i inferior així com un conjunt d’actuacions de renovació integral de la via. Aquestes actuacions impliquen excavacions als talussos existents, tant en la traça del funicular com a les estacions.

El novembre de 2019, l’empresa PRO GEO és contractada en fase d’obra per a tots els aspectes relacionats amb l’estabilitat de talussos i contenció dels mateixos, així com el disseny de la fonamentació del nou ascensor.

Els serveis aportats per PRO GEO han estat els següents:

  • Visites de camp incloent l’obtenció de mostres de roca i la realització d’estacions geomecàniques.
  • Anàlisi cinemàtics i dinàmics de les discontinuïtats mesurades a les estacions geomecàniques.
  • Disseny del sistema de contenció a partir de bulons per als talussos que presentin inestabilitats.
  • Modelització 3D de l’estació superior per estudiar la interferència de l’excavació, necessària per a la nova superestructura, amb els fonaments de la sínia existents.
  • Disseny de la fonamentació de el futur ascensor per a l’adaptació de l’estació superior a persones amb mobilitat reduïda.