LÍNIA 3 DEL METRO DE RIYADH (ARÀBIA SAUDITA, 2014 – 2016)

La línia 3 del metro de Riyadh té una longitud de 41 km i està composada per un túnel TBM (EPB) i un tram elevat amb viaducte. Al llarg del túnel del TBM hi ha diverses estacions i altres elements com galeries que estan connectades a pous d’evacuació i de ventilació.

Entre altres qüestions, la nostra contribució ha ajudat al disseny de les fonamentacions del viaducte així com també al disseny de les connexions entre túnel i galeries.

L’experiència en disseny d’obres subterrànies de PRO GEO ha ajudat als nostres clients en els següents aspectes:

  • Dimensionament de les fonamentacions superficials i profundes del viaducte.
  • Modelització geomecànica tridimensional detallada de la intersecció entre el túnel TBM i les galeries de connexió amb el corresponent procés d’excavació (PLAXIS 3D 2016).
  • Modelitzacions geomecàniques bidimensionals de sistemes de bombeig i excavació dels pous d’evacuació.
  • Modelitzacions geomecàniques bidimensionals de galeries de connexió. Definició i verificació del sosteniment.
  • Modelització geomecànica de diversos trams entre pantalles (mètode cut and cover).