GALERIA DE CONNEXIÓ DE LA MINA DE SÚRIA (ESPANYA, 2016)

La galeria de connexió de la Mina de Súria (Bages, Barcelona) connecta la Mina de Cabanasas fins les instal·lacions de tractament de material explotat. La galeria té 4700 m de longitud i 800 m de desnivell.

Entre altres qüestions, la nostra contribució ha ajudat a la verificació del sosteniment dissenyat pels diferents tipus de condicions geomètriques i geotècniques.

L’experiència en disseny d’obres subterrànies de PRO GEO ha ajudat als nostres clients en els següents aspectes:

  • Avaluació del disseny del sosteniment a curt i a llarg termini a partir de modelitzacions en 3D i 2D.
  • Propostes en la millora dels dissenys pels diferents tipus de sosteniment.