AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT DEL PORT DE BARCELONA FASE 3 (ESPANYA, 2018-2020)

El Pla Director del Port de Barcelona es desenvolupa en el marc del Pla Delta, i en aquest es contemplen un seguit d’actuacions en l’àmbit espacial. Una de les actuacions incloses en el Pla Director era el projecte constructiu de l’ampliació de l’Moll Adossat 3ª Fase. Aquesta ampliació té com a objecte un nou tram d’uns 476 m de longitud i 12 m de profunditat del moll per a la reordenació de les terminals de contenidors del port, així com per a la construcció d’una nova terminal per a l’atracament de vaixells tipus creuers.

ProGEO Geotechnical Consultants és contractada per a l’adaptació dels processos constructius previstos al Projecte Constructiu a les necessitats que van sorgir durant la fase d’obra. Aquestes modificacions han tingut en compte processos de precàrrega, la consolidació del terreny, així com la planificació de l’obra.

L’experiència en disseny geotècnic de PRO GEO ha permès realitzar els següents aspectes:

  • Anàlisi i interpretació de la campanya geotècnica.
  • Modelització geomecànica 2D (Plaxis 2D) de la secció principal del moll, per a l’anàlisi d’estabilitat global amb canvis geomètrics i de procés constructiu.
  • Modelització geomecànica 2D (Plaxis 2D) de la mota de tancament, per a l’anàlisi d’estabilitat global amb canvis de procés constructiu.
  • Modelització geomecànica 2D i 3D (Plaxis 2D) per a l’assistència tècnica referida a l’auscultació.
  • Modelització geomecànica 2D i 3D (Plaxis 2D / 3D) del Taló RoRo amb canvis de procés constructiu.