ABOCADOR CAN PLANAS, CERDANYOLA DEL VALLÈS (ESPANYA, 2017-2018)

Es contracta PROGEO Geotechnical Consultants amb l’objectiu de redactar el Projecte de “Segellat i actuacions complementàries a l’abocador de Can Planas, Cerdanyola del Vallès”. El projecte preveu la construcció del segellat definitiu de l’abocador i un conjunt d’actuacions complementàries relacionades amb el control de gasos i lixiviats.

Aquest segellat i les seves actuacions complementàries es consideren necessàries per a:

 

  • Clausurar de manera definitiva l’abocador, permetent així la utilització dels terrenys per a la construcció d’un parc.
  • Minimitzar, sobre l’entorn de l’abocador, la contaminació per lixiviats o gasos.

La redacció del projecte per part de PRO GEO ha consistit, en termes tècnics, en la definició dels següents aspectes:

  • Geometria i característiques de la capa de segellat.
  • Xarxa d’extracció de gasos.
  • Xarxa d’extracció de lixiviats.
  • Xarxa de drenatge perimetral profunda.
  • Barrera hidràulica passiva prop de el torrent de Can Magrans.
  • Restitució ambiental paisatgística (extensió de terra vegetal i hidrosembra).