ESTUDI PER A L’ESTABILITZACIÓ D’UN MUR A SANT PAU D’ORDAL, SUBIRATS (ESPANYA, 2020)

Al mes de juny de 2020, PROGEO és contractada per la Diputació de Barcelona per dur a terme un estudi de diagnosi i estabilització d’un mur de pedra seca situat als terrenys de la Parròquia de Sant Pau d’Ordal, a Subirats.

Aquest estudi se centra en avaluar, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, dues alternatives d’estabilització i millora de l’estat actual:

  • La primera alternativa proposa la substitució de el mur actual per un mur d’escullera.
  • La segona alternativa proposa una millora estètica del mur inicial i una pantalla de micropilons a l’extradós. D’aquesta manera es minimitza l’impacte ambiental i es manté l’estructura inicial.

Els serveis oferts per PRO GEO han estat els següents:

  • Diagnosi i avaluació de l’estat actual del mur de pedra seca.
  • Visites de camp per al reconeixement del mateix així com la interferència amb les estructures de l’entorn.
  • Anàlisi, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, de dues alternatives per a la millora de l’estat actual.
  • Donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, 9 i 11.
  • Redacció de l’estudi.