Responsabilitat social corporativa

PRO GEO col·labora amb les següents fundacions:

Acnur Responsabilitat Social Corporativa PRO GEO Responsabilitad Social Corporativa PRO GEO Corporate Social Responsability PRO GEO

ACNUR

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR, en anglès UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) és l’organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir els refugiats i desplaçats per persecussions o conflictes, i promoure solucions duradores a la seva situació, mitjançant la reubicació voluntària al seu país d’origen o al d’acollida.

Veure lloc web