PRO GEO GEOTECHNICAL CONSULTANTS

PRO GEO GEOTECHNICAL CONSULTANTS és una empresa d’enginyeria especialitzada
en l’anàlisi de problemes complexos en el camp de l’Enginyeria Geotècnica i de les Ciències de la Terra.
Empresa de disseny geotècnic de túnels.

Serveis

Tuneladora metro Toronto York Spadina Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Disseny de túnels i obres subterrànies.

Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Enginyeria geotècnica de ports.

mejora terreno Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Millora del terreny i disseny de fonamentacions especials.

Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Mecànica de roques

THM modelling Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Modelització THM.

Ingeniería sísmica Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Enginyeria sísmica.

Vertedero Vacarisses Empresa de diseño geotécnico de túneles. Empresa de disseny geotècnic de túnels. Tunnel geotechnical design company.

Abocadors.