Col·laboradors

PRO GEO té una relació de col·laboració estable amb les següents empreses:

Bridge Technologies Colaboradores PRO GEO Col·laboradors PRO GEO Partners PRO GEO

Bridges Technologies SL.

Bridge Technologies SL és una empresa especialitzada en enginyeria estructural. Hem col·laborat en molts problemes on la interacció sòl-estructura és una qüestió important, com sol ésser usual en obres subterrànies.

Veure lloc web