ESTUDI PER A L’ESTABILITZACIÓ DEL MUR DEL CAMÍ DE LA PIETAT A ARENYS DE MAR, ESPANYA (2020)

Al mes de juny de 2020, PROGEO és contractada per la Diputació de Barcelona per dur a terme un estudi de diagnosi i estabilització d’un mur de blocs prefabricats que salva el desnivell existent entre el Camí de la Pietat i la plaça Sa Boada, a Arenys de Mar.

Aquest estudi se centra en avaluar, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, dues alternatives d’estabilització i millora de l’estat actual. La primera alternativa proposa l’execució d’un mur de “Soil Nailing” com a mesura de reforç del mur, mentre que la segona alternativa proposa l’execució d’un mur de micropilons amb el mateix objectiu, dotar de la capacitat resistent suficient i a llarg termini, el mur actual.

Les activitats de consultoria geotècnica desenvolupades per PRO GEO comprenen els següents temes:

  • Diagnosi i avaluació de l’estat actual del mur amb l’objectiu d’exposar les seves patologies i deficiències.
  • Visites de camp per al reconeixement del mur, així com la interferència amb les estructures de l’entorn.
  • Anàlisi, des d’un punt de vista tècnic i econòmic, de dues alternatives per a la millora de l’estat actual.
  • Donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, 9 i 11.
  • Redacció de l’estudi.