ARGILES EXPANSIVES A LA PISTA D’ALTA VELOCITAT DE IDIADA, A SANTA OLIVA (ESPANYA, 2020)

La pista d’alta velocitat d’IDIADA està ubicada a Santa Oliva, Tarragona. La corba oest de la pista va presentar problemes d’inflament superficial durant la seva construcció (període 1989-1995). Aquests problemes, que van ser analitzats i solucionats en el seu moment, es devien a l’existència d’unes argiles d’alta plasticitat amb potencial expansiu. No obstant això, durant el període 2019 – 2020, van esdevenir aixecaments superficials de petita magnitud.

L’empresa PROGEO va ser contractada per a realitzar una auditoria de la problemàtica en relació a la corba oest de la pista, tenint en compte tota la informació existent fins a la data.

L’experiència de PRO GEO ha permès realitzar els següents aspectes:

 • Anàlisi de la problemàtica, tenint en compte:
  • La documentació de controls de qualitat fets fins a la data.
  • Els efectes dels períodes plujosos a la zona.
  • Els estudis previs.
  • La identificació dels inflaments superficials.
 • Explicació de la causa de l’expansivitat.
 • Recomanacions de noves actuacions per establir un seguiment del problema, mitjançant una campanya geotècnica i d’auscultació.