ABOCADOR COLL CARDÚS A VACARISSES (ESPANYA, 2016)

Modificació de la geometria de clausura de l’abocador Coll Cardús a Vacarisses (Vallès Occidental) de residus urbans i industrials, actiu i controlat des del 1985.

La nostra experiència ha permès una simulació detallada del comportament de l’abocador.

L’experiència de  PRO GEO ha ajudat als nostres clients en els següents aspectes:

  • Modelització geomecànica tridimensional de les geometries original i modificada de l’abocador.
  • Avaluació d’assentaments a llarg termini deguts a la consolidació secundària dels residus.
  • Avaluació de l’estabilitat global de l’abocador.
Vertedero Coll Cardús de Vacarisses. Abocador Coll Cardús de Vacarisses. MSW landfill Coll Cardús at Vacarisses

Geometria del vas de l’abocador.

Vertedero Coll Cardús de Vacarisses. Abocador Coll Cardús de Vacarisses. MSW landfill Coll Cardús at Vacarisses

Geometria de l’abocador en la configuració de clausura.

Vertedero Coll Cardús de Vacarisses. Abocador Coll Cardús de Vacarisses. MSW landfill Coll Cardús at Vacarisses

Mecanisme de ruptura pèssim de l’abocador.

Vertedero Coll Cardús de Vacarisses. Abocador Coll Cardús de Vacarisses. MSW landfill Coll Cardús at Vacarisses

Assentaments per consolidació secundària a l’abocador.