Responsabilitat social corporativa

PRO GEO col·labora amb les següents fundacions:

Save the Children Responsabilitat Social Corporativa PRO GEO Responsabilitad Social Corporativa PRO GEO Corporate Social Responsability PRO GEO

SAVE THE CHILDREN

Save the Children és una organització que lliuta pel dret a un futur dels nens. Treballen per assegurar que tots els nens sobrevisquin, aprenguin i estiguin protegits davant la violència. Atenen les necessitats dels nens i els asseguren que les seves veus siguin escoltades. Aconsegueixen canvis permanents a la vida de milions de nens, inclosos aquells als que els costa més arribar.

Veure lloc web

Acnur Responsabilitat Social Corporativa PRO GEO Responsabilitad Social Corporativa PRO GEO Corporate Social Responsability PRO GEO

ACNUR

L’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR, en anglès UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees) és l’organisme de les Nacions Unides encarregat de protegir els refugiats i desplaçats per persecussions o conflictes, i promoure solucions duradores a la seva situació, mitjançant la reubicació voluntària al seu país d’origen o al d’acollida.

Veure lloc web

fundacion Magone Responsabilitat Social Corporativa PRO GEO Responsabilitad Social Corporativa PRO GEO Corporate Social Responsability PRO GEO

Fundació Magone

La Fundació Magone és una organització no lucrativa impulsada pels Salesians de la Inspectoria de Maria Auxiliadora. La nostra missió és “Oferir a infants i joves, especialment els més necessitats i des de l’educació, eines i capacitats que possibilitin el seu creixement personal i l’exercici de la seva ciutadania”

Veure lloc web