EQUIP

El nostre equip està motivat per resoldre problemes geotècnics complexos.

Està format per Enginyers de Camins, Canals i Ports i Enginyers Geòlegs amb una experiència rellevant en aquest camp.

La companyia està dirigida pel Dr. Àngel Garcia-Fontanet PEng CEng que té més de 20 anys d’experiència en Enginyeria Civil i en Geotècnica. Va obtenir  un doctorat en Enginyeria Geotècnica l’any 1998. La seva tesi doctoral va tractar de la modelització THM aplicada a l’eliminació de residus nuclears.

El Dr. Garcia-Fontanet està registrat al Regne Unit i al Canadà (província d’Alberta) i també va treballar com a investigador en el Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (UPC – Barcelona Tech).

PRO GEO compta amb la col·laboració estable del Professor Dr. Marcos Arroyo, membre del Departament d’Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El Professor Arroyo va obtenir el seu doctorat a la Universitat de Bristol i compta amb una àmplia experiència d’investigació en el camp de les obres subterrànies, en el de la modelització geomecànica, en el dels assaigs in situ, així com en el camp de l’enginyeria geotècnica offshore.

Actualment forma part del comitè editorial de la revista Géotechnique, una de las més prestigioses en el seu camp, i participa al comitè tècnic de l’Eurocodi 7.

Un dels aspectes clau és l’educació continuada del nostre equip per tal d’oferir les millors solucions tècniques als nostres clients.