CLIENTS

PRO GEO ha col·laborat amb les empreses constructores espanyoles més rellevants, principalment en projectes internacionals. En general, els nostres clients aprecien els dissenys geotècnics optimitzats obtinguts amb l’ús de les tècniques més avançades.

A més, PRO GEO ha ajudat a resoldre problemes tècnics complexos a moltes empreses consultores d’Enginyeria Civil i Estructural.